New Thinking. New Ocourtneysueo. - Everybodys Fool

Unna sig fina möbler

När man inreder är det bra att unna sig fina saker. Trots allt ska man ju bo där med dom möblerna och det handlar om att göra det till en bättre sak än vad det är. Jag kan ju tycka att man ska satsa på designmöbler då det är fint och det är något bra. MAn kan ju tycka att det är onödigt men det är inte på det sättet. Jag anser dock att det är upp till var och en och man måste inte göra som andra vill.